تبلیغات
HooP - سعدی


HooP


سعدی
پنجشنبه 14 آذر 1387

من بدین خوبی و زیبایی ندیدم روی را

وین دلاویزی و دلبندی نباشد موی را

روی اگر پنهان کند سنگین دل سیمین بدن

مشک غمازست، نتواند نهفتن بوی را

ای موافق صورت و معنی؛ که تا چشم منست

از تو زیباتر ندیدم روی و خوشتر خوی را

گر به سر می گردم از بیچارگی عیبم مکن

چون تو چوگان می زنی، جرمی نباشد گوی را

هر کرا وقتی دمی بودست و دردی سوختست

دوست دارد ناله ی مستان و ها یا هوی را

ما ملامت را به جان جوییم در بازار عشق

کنج خلوت، پارسایان سلامت جوی را

بوستان را هیچ دیگر در نمی باید به حسن

بلکه سروی چون تو می باید کنار جوی را

ای گل خوشبوی اگر صد قرن باز آید بهار

مثل من دیگر نبینی بلبل خوش گوی را

سعدیا گر بوسه بر دستش نمی یاری نهاد

چاره آن دانم که در پایش بمالی روی را

                                                                       سعدی. 
نوشته شده توسط pooty در پنجشنبه 14 آذر 1387 و ساعت 06:12 ب.ظ
Desined By Mohamad + Alireza