تبلیغات
HooP - انتظار


HooP


انتظار
چهارشنبه 25 دی 1387

دیده از دیدار خوبان بر گرفتن مشکل است

هر که مارا این نصیحت می کند بی حاصل است

یار زیبا گر هزارت وحشت از وی در دلست

بامدادان روی او دیدن صباح مقبلست

آنکه در چاه زنخدانش دل بیچارگان

چون ملک محبوس در زندان چاه بابلست

پیش از این من دعوی پرهیزگاری کردمی

باز می گویم که هر دعوی که کردم باطلست

زهر نزدیک خردمندان اگر چه قاتلست

چون ز دست دوست می گیری شفای عاجلست

من قدم بیرون نمی یارم نهاد از کوی دوست

دوستان معذور داریدم که پایم در گلست

(عاشق این بیتم) باش تا دیوانه گویندم همه فرزانگان

ترگ جان نتوان گرفتن تا تو گویی عاقلست

آنکه می گوید نظر در در صورت خوبان خطاست

او همین صورت همی بیند ز معنی غافلست

ساربان آهسته ران کارام جان در محملست

چارپایان بار بر پشتند و ما را بر دلست

گر به صد منزل فراق افتد میان ما و دوست

هم چنانش در میان جان شیرین منزلست

سعدی آسانست با هر کس گرفتن دوستی

لیک چون پیودن شد، خو باز کردن مشکلست

                                                                                             سعدی. غ 73
نوشته شده توسط pooty در چهارشنبه 25 دی 1387 و ساعت 05:18 ب.ظ
Desined By Mohamad + Alireza