تبلیغات
HooP - باز هم قهرمان


HooP


باز هم قهرمان
سه شنبه 3 بهمن 1385

به هر گلشن گل سرخی اگر افتاد ٬ من  بودم

وگر شد برگ سبزی زرد و بردش باد٬ من بودم

دل   از  افغان   تهی کردند   یاران     هم آوازم

کسی   کاو را گره شد  در گلو فریاد ٬من بودم

همان می برد خوابم٬ آب ا گر می برد دنیا را

میان   دل به دنیا بستگان  ٬ آزاد    من    بودم

فراموشم   نخواهم کرد آن  صیاد ٬می گفتم

ولی   اول گرفتاری   که رفت از یاد ٬ من بودم

ز پا افتادم و ساقی گرفت از دوستی  دستم

ز ویرانی   اگر  دیدی   کسی   آباد ٬ من بودم

نه باکم  از نصیحت گو ٬ نه شرمم از  ملامتگر

میان عاشقان ٬رسوای  مادر زاد ٬  من   بودم

دویی چون از میان بر خاست  از تاثیر یکرنگی

در آمد   هر که از پا٬ کشته ی بیداد  من بودم

ز چشم   مست او  دیشب گرفتم تا  سحر   ساغر

سیه روزی   که یک شب  داد عشرت داد٬ من بودم

نخست از قتل خسرو٬ کام خود می ساختم شیرین

به تلخی جان نمی دادم٬ اگر فرهاد من بودم

به زحمت خانه ای کردم بنا وز پایه ویران شد

درین دریا ٬حباب سست  بی بنیاد ٬  من بودم

دلم از دیدنت ای صید زخمی٬ غرقه در خون شد

رها می کردمت از دام ٬اگر صیاد   من   بودم

                                                                                 محمد قهرمان

  از کتاب حاصل عمر.صفحه ی ۳۶۱  .              
نوشته شده توسط pooty در سه شنبه 3 بهمن 1385 و ساعت 01:01 ب.ظ
Desined By Mohamad + Alireza