تبلیغات
HooP - سنایی


HooP


سنایی
شنبه 7 بهمن 1385

سنایی یکی از بزرگترین شاعران ادب پارسی است.او به خاطر تغییردادن حال و هوای شعر از جمله شاعران دوران ساز است.او با وارد کردن عرفان در شعر به این مهم دست یافت.امری که شاعران پس از او هر چند درآن بسیار کوشیدند نتوانستند با او برابری کنند.برتری وی در مرزهای غزل آغاز میشود.در این گونه شعر او سر آغاز است و حتی در اوج قرار دارد.غزل های قلندرانه ی او در برترین مکان شعر در تاریخ فارسی است و ویژگی های صوری و بلند پروازیهای خیال او در حدی است که بزگان بعد از او هم چون مولوی و حافظ نتوانسته اند بلندتر از او پرواز کنند:

من که   باشم   که به تن رخت وفای  تو   کشم

دیده    حمال    کنم    بار     جفای   تو    کشم

ملک الموت    جفای تو   ز من    جان     نبرد

چون به   دل    بار سرافیل   وفای      تو کشم

چه کند   عرش   که او   غاشیه ی من    نکشد

چون به جان غاشیه ی حکم و رضای  تو کشم

چون   زنان   رشک برد    ایمنی   و   عافیتی

بر   بلایی     که    برای تو    به رای تو کشم

نچشم   ور بچشم   باده    ز     دست تو   چشم

نکشم   ور بکشم   طعنه      برای     تو  کشم

گر    خورم    باده ز جوی کف دست تو خورم

ور کشم   سرمه   ز    خاک کف پای تو   کشم

جز    هوا نسپرم    آنگه که     هوای   تو  کنم

جز   وفا نشمرم     آنگه که      جفای  تو کشم

بوی   جان   آیدم از    لب   چو   حدیث تو کنم

شاخ   عز رویدم از    دل که      بلای تو کشم

بخدای    ار تو    به دین و خردم    رای   کنی

هر دو را    گوش گرفته    به سرای   تو کشم

ور تو با من   به تن و جان و دلم    صلح کنی

هر سه را رقص کنان    پیش هوای   تو  کشم

من  خود از سنت   عشق تو    سنایی   شده ام

کی   توانم   که خطی    گرد ثنای    تو   کشم

 

 
نوشته شده توسط pooty در شنبه 7 بهمن 1385 و ساعت 11:01 ق.ظ
Desined By Mohamad + Alireza